Podmienky zapožičania

        Pri zapožičaní niektorého z uvedených Kärcher prístrojov je potrebné predložiť tieto doklady:

fyzická osoba (nepodnikateľ): platný občiansky preukaz a vodičský preukaz,
živnostník alebo právnická osoba: platný občiansky preukaz a daňový doklad, ktorý Vám vystavíme z údajov Vášho ŽL, alebo výpisu z OR.

        Záloha 100 € 

        Pokiaľ ste sa rozhodli zálohu zložiť, táto Vám bude vratená pri prevzatí a skontrolovaní Kärcher prístroja spolu s príslušenstvom, ktoré boli predmetom zapožičania, ale iba v prípade, že prístroj nebude mechanicky poškodený a bude vrátený kompletne, so zapožičaným príslušenstvom.

        Príklad:

        Na základe Vašej objednávky si zapožičiate napríklad tepovač Kärcher Puzzi 8/1 C v piatok v podvečerných hodinách v programe "24-hodinový". Tento vrátite na druhý deň v sobotu taktiež v podvečerných hodinách. Pokiaľ vrátite požičaný prístroj v inom termíne ako je dohodnuté, vždy sa vieme dohodnúť. Je to individuálne.

Tepovač:
Kärcher PUZZI 8/1 C

Nonstop požičovňa tepovača

Parný čistič:
Kärcher SC 4 Premium

Nonstop požičovňa parného čističa

Vysokotlakový čistič:
Kärcher HD 5/15 C Plus

Nonstop požičovňa Kärcher vysokotlakový čistič HD 5/15 C

Vysávač:
Kärcher NT 362 Eco

Nonstop požičovňa priemyselného vysávača Kärcher NT 362 Eco

Čistič okien:
Kärcher WV 2 Plus

Nonstop požičovňa Kärcher čistič okien WV 2 Plus