Hmyz

Ako rozpoznáme jednotlivé druhy hmyzu:

Šváb obyčajný: veľkosť 25 mm, lieta

Svab

Rus domáci: veľkosť 15 mm, lieta

Rus domáci

Ploštica posteľná: veľkosť 9 - 15 mm, lezie

Ploštica posteľná