Šváby

Šváb obyčajný, rus domový:

Šváb obyčajný a rus domový. Obidva druhy patria ku švábovitým. Vývojovo patria k najstarším druhom lietajúceho hmyzu a je predpoklad, že v prakticky nezmenenej podobe žijú už 340 miliónov rokov. Čiže ich likvidácia podľa množstva určite nie je jednoduchá a vtedy je lepšie ju prenechať odborníkom. Šváby ako také sa živia odpadkami, obžierajú papier, kožu a iné. Rus domový znesie aj nižšie teploty a za potravou vojde aj do chladiacich zariadení. Vývoj švába Rusa domového je nedokonalou premenou.

Obidva patria ku škodlivému hmyzu, ktorý sa vyskytuje predovšetkým v potravinárskych prevádzkach (pekárne, mlyny, pivovari, reštaurácie, obytné domy, nemocnice). Likvidácia švábov (Rus domový, Šváb obyčajný atď.) sa vykonáva dezinsekciou postrekom alebo rôznymi lepovými a gelovými nástrahami.

Šváb obyčajný

Šváb obyčajný

Rus domový

Rus domový